כי נר מצווה ותורה אור': האדם והאור בחסידות'

https://drive.google.com/file/d/1-tQDK__oKySF4apvgmZBC5eIpl0jAF4-/view?usp=sharing מאמר חסידות של הרב שטיינזלץ לחנוכה, מוסבר ומבואר ע"י ר' ידידיה אבינר. קישור למאמר: מסמך

Episode Notes

התוועדות הכנה ליום הכיפורים בהשתתפות רה"י הרב מיכל, הרב אוהד טהרלב והרב דב זינגר

התוועדות הכנה ליום הכיפורים, לזכר תלמידנו אלחי טהרלב הי"ד. האירוע התקיים במכון שטיינזלץ בהשתתפות רה"י הרב מיכל, אביו של אלחי הרב אוהד טהרלב וראש ישיבת מקור חיים הרב דב זינגר.
1:51 הרב מיכל פאלק
17:05 הרב אוהד טהרלב
30:38 הרב דב זינגר
גמר חתימה טובה לכל עם ישראל

סעודת משיח- הרב ידידיה אבינר - להביא לימות המשיח

הכנה לקראת סעודת משיח. מהו המשיח ומהותו, וכיצד אנו נדרשים לפעול בימינו כדי להביא לימות המשיח?

סעודת משיח-הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ-תסביך משיח

על תסביך המשיח הטבוע בלבבות היהודיים מאז ומעולם ועל גאולת העולם.

פסח-הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ-שיר השירים

מתוך כתבי מו"ר הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ. על שיר השירים כשיר כללי ופרטי, הן במישור הלאומי, והן במישור ההיסטורי. על היחס והגעגוע בין הדוד לרעיה ובין עם ישראל לקב"ה.
© כל הזכויות שמורות לישיבת תקוע, מרכז שטיינזלץ ולרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ

פסח-מו"ר הרב עדין אבן-ישראל שטיינלץ-שימו לב אל הנשמה

שיחה של מו"ר הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ לקראת ליל הסדר. על היחס בין סדר,גדרים והלכות, לבין הבעירה הפנימית.
כל הזכויות שמורות לישיבת תקוע, מרכז שטיינזלץ ולרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ ©

פסח-הרב דניאל ביג'ל- אבל למה ארבע

כולנו יודעים שארבע כוסות הם כנגד ארבע לשונות של גאולה. אנחנו יודעים כי הגננת אמרה לנו. אבל מאיפה הגננת יודעת?
הרב דניאל ביג'ל מבהיר את התמונה ומסביר לנו ארבע כוסות על שום מה. וקצת אג'נדה בעניין הירושלמי.

פסח - הרב ידידיה אבינר - יציאת מצרים של כל אדם

על יציאת מצרים בתורת האדמו"ר הזקן, וחובת האדם לצאת ממצרים בכל יום ובכל שעה. שיעור חסידות לקראת חג הפסח.
(הפסקה מופיע בספר "מאמרי אדמו"ר הזקן-הקצרים" עמ' תפ"ז)

פסח- הרב שוקי מאירסון -מה הסיפור עם קטניות בכלל

מה הסיפור על קטניות בכלל? למה זה אסור בפסח, מי התחיל עם זה ומי חולם להתיר את זה - הרב שוקי מאירסון מסביר על איסור אכילת קטניות בפסח.

Copyright 2019