הרב שבתי רפפורט: רעיון קצר לפורים

4 years ago

הרב רפפורט במהלך על עמלק שבכל דור ודור.

Copyright 2019